Reflexions després de la tempesta

Aquests dies, a les xarxes, hem vist l’alcalde i el regidor d’Obres i Serveis movent contenidors desplaçats pel temporal. Hi hem vist també la regidora de Sanitat i Salut Pública intentant moure una branca abatuda pel vent. És cert que en circumstàncies excepcionals tots ens hem d’arromangar, però fa certa angúnia que mentre el país s’encongia d’angoixa per la fúria del temporal, pensessin que s’havien de fer la foto per demostrar que treballen.

També es treballa, sovint a l’ombra, quan es planifiquen i es milloren els protocols d’emergència, perquè no es pot evitar que es repeteixin episodis com aquest, potser amb conseqüències pitjors al municipi. Quan els científics insisteixen en què aquests fenòmens seran cada vegada més freqüents, i quan sabem que estem en situació d’emergència climàtica (calen accions urgents per evitar que els canvis s’accelerin en un procés irreversible que pot posar en perill la mateixa humanitat), els gestors públics han de prendre mesures per frenar l’escalfament global, i preveure i minimitzar els efectes adversos del canvi climàtic al territori.

Un bon govern pot prendre mesures impopulars a curt termini, però serà un bon govern si treballa amb els agents implicats per afrontar els reptes a què s’enfronta la població avui, però sobretot en un demà molt pròxim.

Maria Forns

Grup Municipal Sal-CUP-Amunt