Les Franqueses viu un nou “boom” immobiliari?

La crisi va deixar el mercat immobiliari com un dels seus principals damnificats. La construcció de nous habitatges, que durant dues dècades es considerà el motor de l’economia, es va aturar en sec al voltant de l’any 2008 al mateix temps que el sector bancari quedava en entredit.

Les Franqueses no va ser una excepció a aquesta dinàmica. D’acord amb les dades del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, entre els anys 1995 i 2005 al nostre municipi es van iniciar de mitjana 283 nous habitatges cada any. Unes dades que contrasten vivament amb el fet que entre 2011 i 2015 -sumant tots els anys!- només es van iniciar 14 nous habitatges. Una aturada en tota regla!

I en els darrers anys, amb més bonança econòmica, què ha passat amb el sector de la construcció? Doncs el cert és que si bé s’ha reactivat, les xifres disten molt de les registrades abans de la crisi. Fixeu-vos! L’any 2016 es van iniciar 29 nous habitatges; l’any 2017, 22 i l’any 2018, 29. Òbviament tot un salt respecte a les dades de plena crisi, però en tot cas ben llunyanes de les èpoques de la febre del totxo.

En la comparativa comarcal, durant l’any passat les Franqueses no va estar en els primers llocs del rànquing a l’hora d’iniciar nous habitatges. El 20,9 % d’aquestes edificacions es van iniciar a Granollers i el 16,9 % a Mollet del Vallès. Altres poblacions amb molt menys pes demogràfic -com ara la Garriga o Cardedeu- també van impulsar més construccions que no pas les Franqueses. Però alerta, perquè les dades oscil·len sensiblement al llarg dels anys. Si bé és cert que l’any 2018 les Franqueses va començar, comparativament, pocs nous habitatges, també ho és que tenia un protagonisme destacat en la classificació d’edificacions acabades durant l’any, amb el 21,5 %.

On sí que ha destacat les Franqueses, com a mínim al llarg dels darrers anys és en la construcció d’habitatges de protecció oficial. Bé, ha destacat, tenint en compte que d’ençà de l’any 2011 a tota la comarca només se n’han iniciat 131. Això sí,  d’aquests, un de cada tres van començar-se a construir al nostre municipi.