Per què el canvi de denominació d’AMPA A AFA?

A partir d’ara, haurem d’anar-nos acostumant a la nova denominació, ja que en l’última assemblea general, es va decidir el canvi de la denominació d’AMPA a AFA -Associació de Famílies d’Alumnes- (AFA Escola Colors).

Des de l’Escola Colors apostem per aquest canvi de denominació. A l’escola convivim amb tipologies de famílies molt diferents i aquesta diferència ens fa enriquir a tots: famílies, alumnes, equip educatiu i al mateix centre. Creiem que és important que totes les famílies que en formen part, es sentin part de l’escola i quina millor manera que cuidar la utilització de la paraula o de conceptes que tenim “molt arrelats” i que a vegades necessiten d’una petita reflexió per poder fer un canvi de mentalitat i de visió.

AFA de l’Escola Colors