Una oportunitat per construir

Gairebé 100 dies d’estat d’alarma a causa de la COVID-19 han tensat al màxim el nostre sistema sanitari, social i econòmic, però també han suposat una oportunitat per construir entre tots i totes una societat millor, on es posi al centre a les persones, per acompanyar i donar el suport

Read more