La Plataforma antiincineradora del Congost felicita el consistori de les Franqueses


En nom de la plataforma Antiincineradora del Congost, donem les gràcies al consistori de les Franqueses del Vallès, perquè malgrat la situació política actual, han estat capaços, amb un exercici de responsabilitat, de posar-se d’acord i presentar al·legacions contra la modificació del Pla General de la Garriga, que permetria instal·lar la planta incineradora.

Així mateix, la Plataforma ha presentat a l’ajuntament de la Garriga, junt amb les al·legacions urbanístiques, informes urbanístics, mediambientals, d’idoneïtat de la planta, d’inundabilitat i mèdics. Aquests informes no deixen espai per a dubtes, ja que queden totalment demostrades les irregularitats de l’expedient i els perjudicis que aquesta comportaria per a la Garriga, les Franqueses i l’Ametlla.

Resum de les conclusions dels informes:

  • L’interès públic ha de guiar la planificació urbanística i no es pot afavorir un interès privat i fer-li un planejament a mida.
  • Les emissions d’aquesta planta són contaminants i l’acumulació excessiva a l’organisme, podria provocar malalties greus.
  • Hi hauria un increment important de trànsit de camions, amb la conseqüent contaminació acústica, de producció de partícules i CO2 .
  • Una part important dels terrenys de l’empresa Tamayo és zona inundable.
  • S’està ocupant la zona de protecció del riu, on caldrà l’autorització de l’ACA, previ estudi mediambiental.
  • S’han guanyat 27.645m² de la llera del riu.
  • Les activitats projectades afectarien la zona protegida de la Xarxa Natura 2000.
  • En un entorn sostenible, 50Km al voltant, únicament es poden extreure 9.800 tones de biomassa forestal verda, enlloc de les 118.200 tones de biomassa forestal verda que caldrien.
  • Aquesta planta, si només crema biomassa forestal, no sembla viable des del punt de vista econòmic.
  • La planta incineradora necessita grans quantitats d’aigua tractada, que comportaria aigua de rebuig, altament contaminant, i no s’especifica on s’abocaria.

Esperem que els politics de la Garriga, davant els informes presentats, recuperin el seny i aturin aquest atemptat contra la salut de les persones i del medi ambient.

Glòria Lloreda

Membre de la Plataforma Antiincineradora del Congost